Pobrano

Kategoria: Program (część 2) - materiały dla lektora
Plików:

W module 1 skupiamy się na opisywaniu czasu wolnego i aktywności sportowych. W module 1 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie liczebników inkorporowanych dotyczące lat, miejsca w zawodach sportowych
 • poznanie słownictwa związanego z aktywnościami podejmowanymi w czasie wolnym oraz ze sportem
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności przedstawienia krótkiej, przećwiczonej wcześniej wypowiedź na temat wiążący się z życiem codziennym wraz z krótkim uzasadnieniem i objaśnieniem własnych opinii, planów i działań
 • ćwiczenia umiejętności przedstawiania osoby, warunków życia lub pracy, codziennych rutynowych czynności, rzeczy lubianych/nielubianych itp. w formie krótkiego ciągu prostych zwrotów i zdań, tworzących listę spraw
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 11.73 MB
Pobierz 110

W module 2 skupiamy się na opisywaniu czynności związanych z gotowaniem, jedzeniem i zakupami spożywczymi. W module 2 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie wybranego słownictwa w zakresie: owoce, warzywa, żywność
 • poznanie liczebników inkorporowanych dotyczących wag, walut
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności komunikowania się w sytuacji dokonywania prostych transakcji w sklepach
 • zdobycie umiejętności formułowania i uzyskiwania informacji o ilości, numeracji, cenach itp.
 • ćwiczenie umiejętności związanych z sytuacją komunikacyjną zakupów: komunikowanie chęci zakupu produktu, pytanie o cenę
 • zdobycie umiejętności zamówienia posiłku
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi w polskim językiem migowym związanych z gotowaniem, jedzeniem i zakupami żywnościowymi.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 7.2 MB
Pobierz 113

W module 3 skupiamy się na opisywaniu ciała człowieka. W module 3 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie klasyfikatorów związanych z ciałem człowieka
 • zdobycie umiejętności opowiadania z wykorzystaniem klasyfikatorów ciała
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia wypowiedzi w polskim języku migowym zawierające konstrukcje z klasyfikatorami ciała.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 17.74 MB
Pobierz 103

W module 4 skupiamy się na opisywaniu wyglądu człowieka. W module 4 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z budową ciała, kolorami, cechami wyglądu (ubiór, wzory materiałów)
 • zdobycie umiejętności opisywania wyglądu osób
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia wypowiedzi w polskim języku migowym związanych z opisem wyglądu osób.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 10.35 MB
Pobierz 97

W module 5 skupiamy się na opisywaniu charakteru człowieka. W module 5 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z opisem cech charakteru
 • poznanie zasad budowania zdań z leksemami w znaczeniu przymiotnikowym
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • ćwiczenie używania prostego języka opisowego do formułowania krótkich stwierdzeń, porównywania przedmiotów, opisu osób
 • ćwiczenie rozumienia wypowiedzi w polskim języku migowym związanych z opisem charakteru człowieka.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 4 MB
Pobierz 119

W module 6 skupiamy się na opisywaniu aktywności podejmowanych przez dziecko. W module 6 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie wybranego słownictwo związanego z zachowaniami dziecka, ubiorem dzieci
 • poznanie konstrukcji klasyfikatorowych związanych z wybranymi czynnościami
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • ćwiczenie używania prostego języka opisowego do formułowania krótkich stwierdzeń, porównywania przedmiotów, opisu osób
 • ćwiczenie rozumienia wypowiedzi w polskim języku migowym zawierających konstrukcje klasyfikatorowe związane z czynnościami podejmowanymi przez dziecko
 • ćwiczenie opowiadania i opisywania w polskim języku migowym z wymienianiem w kolejności zdarzeń i faktów.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 5.46 MB
Pobierz 129

W module 7 skupiamy się na nauce opowiadania bajek. W module 7 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

  poznanie słownictwa związanego z bajkami dla dzieci poznanie liczebników inkorporowanych (klasa szkolna)
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • ćwiczenie umiejętności czytania książek dla dzieci z tłumaczeniem na polski język migowy
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia wypowiedzi w polskim języku migowym na tematy związane z bajkami.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 7.48 MB
Pobierz 119

W module 8 skupiamy się na opowieściach o szkole. W module 8 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie wybranego słownictwa związanego ze szkołą
 • poznanie liczebników inkorporowanych (piętro)
 • zdobycie umiejętności wypowiadania i rozumienia prostych instrukcji tłumaczących, jak dotrzeć z punktu X do Y w budynku
 • ćwiczenie umiejętności opowiadania chronologiczne o zdarzeniach i faktach, o życiu codziennym (miejscach i ludziach), o planach, działaniach z przeszłości
 • ćwiczenie umiejętności opisywania zdarzeń i czynności z wykorzystaniem konstrukcji klasyfikatorowych.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 6.17 MB
Pobierz 117

W module 9 skupiamy się na opowiadaniu o geografii Polski. W module 9 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie wybranego słownictwa związanego z geografią Polski
 • poznanie wybranych informacji związanych z Kulturą Głuchych
 • zdobycie umiejętności opisania położenia danego miasta na mapie Polski
 • ćwiczenie rozumienia wypowiedzi w polskim języku migowym związanych z geografią Polski
 • ćwiczenie opowiadania w polskim języku migowym z wymienianiem w kolejności zdarzeń i faktów
 • ćwiczenie w opisywaniu zdarzeń i czynności.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 14.45 MB
Pobierz 119

W module 10 skupiamy się na opowiadaniu o podróżowaniu. W module 10 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

  poznanie wybranego słownictwa związanego z podróżowaniem poznanie klasyfikatorów pojazdu zdobycie umiejętności uzyskiwania informacji związanych z podróżowaniem (pytanie o drogę i wskazywanie kierunku) i korzystaniem z komunikacji publicznej: autobusów, pociągów i taksówek (np. kupowanie biletów na przejazd)
 • zdobycie umiejętności wykorzystywania klasyfikatorów pojazdu do opisu zdarzeń
 • ćwiczenie umiejętności opisywania zdarzeń i czynności
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia i opisywania planów i ustaleń, zwyczajów i rutynowych działania, działań z przeszłości oraz osobistych doświadczeń.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 9.15 MB
Pobierz 112