Pobrano

Kategoria: Program (część 1) - materiały dla lektora
Plików:

Moduł 1 stanowi wprowadzenie do nauki PJM. W module 1 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • ćwiczenie umiejętności wyrażania rozmaitych stanów emocjonalnych i czynności za pomocą ekspresji twarzy i pantomimy
 • nawiązywani i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego
 • poznanie funkcji i zasad tworzenia przydomków migowych
 • poznanie zwrotów grzecznościowych.

W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 13.24 MB
Pobierz 44

W module 2 skupiamy się na prezentacji siebie i innych. W module 2 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie liczb w PJM w zakresie 1- 20
 • poznanie zasad prezentacji siebie, innych i swoich zainteresowań w PJM
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności tworzenia prostych narracji w PJM
 • zdobycie umiejętności wypowiadania prostych zdań w PJM
 • zdobycie umiejętności korzystania z elementów przestrzeni w PJM
 • zdobycie umiejętności posługiwania się ekspresją twarzy, pantomimą
 • zdobycie umiejętności mówienia o sobie, opisania, czym się zajmuję i gdzie mieszkam.

W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 20.15 MB
Pobierz 27

W module 3 skupiamy się na temacie rodziny. W module 3 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie liczb w PJM w zakresie 21 – 199
 • poznanie słownictwa związanego z tematami: rodzina, praca zawodowa
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności tworzenia krótkich zdań w PJM na temat rodziny
 • zdobycie umiejętności rozumienia i wydobywania głównych informacji z krótkich nagrań na tematy związane z rodziną

W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 14.49 MB
Pobierz 19

W module 4 skupiamy się na opisywaniu tego, jak wygląda zwykły dzień. W module 4 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z określaniem czasu: godziny, pory dnia, dni tygodnia, miesiące
 • poznanie konstrukcji gramatycznych związanych z wyrażaniem czasu: BĘDZIE, NIE-BĘDZIE, BYŁO, NIE-BYŁO, JUŻ, START-KONIEC, sekwencyjna linia czasu
 • zapoznanie się z wybranymi informacjami na temat Kultury Głuchych
 • nabycie umiejętności opisywania planów i ustaleń, zwyczajów i rutynowych działań, wydarzeń z przeszłości oraz osobistych doświadczeń
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi migowych na tematy związane z rutynowymi aktywnościami domowymi
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 26.04 MB
Pobierz 17
W module 5 skupiamy się na opisywaniu tego, jak wygląda mieszkanie. W module 5 realizujemy następujące cele dydaktyczne:
 • poznanie zasad przedstawiania układu mieszkania
 • zapoznanie się ze słownictwo związanym z tematem "mieszkaniem": wyposażenie sypialni, kuchni, łazienki, salonu
 • zapoznanie się z wybranymi informacjami na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności krótkiego opisywania wyglądu i wyposażenia własnego mieszkania
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi w języku migowym na tematy związane z opisem mieszkania.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 12.7 MB
Pobierz 18
W module 6 skupiamy się na opisywaniu tego, w jaki sposób poruszamy się po mieście. W module 6 realizujemy następujące cele dydaktyczne:
 • poznanie słownictwa związanego z poruszaniem się po mieście: kierunki, pojazdy, przemieszczanie się
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności wyjaśnienia jak dotrzeć z punktu X do Y, pieszo lub korzystając z komunikacji miejskiej
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia prostych instrukcji tłumaczących, jak dotrzeć z punktu X do Y, pieszo lub korzystając z komunikacji miejskiej.

W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 15.69 MB
Pobierz 118

W module 7 skupiamy się na opisywaniu czasu wolnego i aktywności poza domem. W module 7 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z czasem wolnym i aktywnością poza domem
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności krótkiego opisu zdarzeń i czynności
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi w polskim języku migowym na tematy związane z aktywnością z dzieckiem poza domem
 • ćwiczenie prowadzenia rozmowy w sytuacjach komunikacyjnych związanych z aktywnością z dzieckiem poza domem: u logopedy, u lekarza, u rehabilitanta
  • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

   Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 20.42 MB
Pobierz 116
W module 8 skupiamy się na opisywaniu świąt. W module 8 realizujemy następujące cele dydaktyczne:
 • poznanie czasowników kierunkowych
 • poznanie słownictwa związanego z wybranymi świętami
 • poznanie zasad opowiadania historii w PJM z wykorzystaniem ekspresji twarzy, myślenia wizualnego i wybranych konstrukcji klasyfikatorowych
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności składania życzeń
 • zdobycie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi w oparciu o wyuczone zwroty na temat świąt
 • zdobycie umiejętności opowiadania krótkiej historii po uprzednim przygotowaniu się
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi w polskim języku migowym na tematy związane z aktywnościami świątecznymi.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 9.51 MB
Pobierz 120

W module 9 skupiamy się na opisywaniu zwierząt. W module 9 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie słownictwa związanego z cechami zwierząt, nazwami wybranych zwierząt
 • poznanie wybranych informacji na temat Kultury Głuchych
 • zdobycie umiejętności pokazywania za pomocą konstrukcji klasyfikatorowych ruchów zwierząt
 • zdobycie umiejętności naśladowania zwierząt za pomocą ekspresji twarzy
 • ćwiczenie umiejętności opowiadania o cechach charakterystycznych zwierząt
 • ćwiczenie umiejętności opowiadania historyjki, której bohaterem jest zwierzę (wygląd i zachowanie)
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia krótkich wypowiedzi w polskim języku migowym na tematy związane ze zwierzętami.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 9.68 MB
Pobierz 136

W module 10 skupiamy się na poznaniu wybranych postaci z historii Głuchych. W module 10 realizujemy następujące cele dydaktyczne:

 • poznanie podstawowych faktów z życia wybranych postaci ważnych dla Głuchych
 • poznanie przydomków migowych wybranych postaci ważnych dla Głuchych
 • ćwiczenie umiejętności prezentowania krótkich biografii wybranych postaci ważnych dla Głuchych
 • ćwiczenie umiejętności opowiadania historii, w której wymienia się kolejno zdarzenia i fakty
 • ćwiczenie rozumienia krótkich wypowiedzi w polskim języku migowym na tematy związane z opisem życia wybranej postaci.
 • W skład pakietu do pobrania wchodzą karty pracy dla lektora i uczestnika, link do materiałów filmowych na YouTube oraz prezentacja.

  Aby pobrać moduł kliknij żółty przycisk z napisem "Pobierz".

Wielkość pliku 11.37 MB
Pobierz 20