Strategia komunikacji

Rodzice mają do wyboru co najmniej 3 strategie komunikacji, z czego 2 są jednojęzyczne (wyłącznie język polski, wyłącznie język migowy) a jedna dwujęzyczna (zarówno język polski jak i język migowy).