PJM

Tekst

Dla dzieci w wieku

od urodzenia

Opis zabawy

W różnych sytuacjach (może być podczas wymiany pampersa, podczas pielęgnacji czy podczas karmienia) naśladujemy różne ekspresje twarzy wyrażane przez dziecko a także wyrażamy własne ekspresje i zachęcamy dziecko, żeby powtarzało.

Czemu służy ta zabawa?
  • nawiązywanie i budowanie kontaktu z dzieckiem
  • ćwiczenie naśladownictwa
  • ćwiczenie zmiany ról
  • ćwiczenie skupiania uwagi