Centralne uszkodzenie słuchu czyli centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi słuchowej od jądra ślimakowego do kory słuchowej.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego występują jeśli co najmniej jedna z następujących wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona: prawidłowe różnicowanie dźwięków, lokalizacja źródła dźwięku, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętność rozumienia mowy zniekształconej, rozumienie mowy w hałasie.

Ten typ uszkodzenia może występować przy sprawnie funkcjonującym aparacie słuchu.