W odbiorczym (nerwowo-czuciowym) uszkodzeniu słuchu zniszczone lub uszkodzone są komórki czuciowe w ślimaku. Komórki te zajmują się przetwarzaniem energii mechanicznej na elektryczną.

Przyczynami odbiorczego uszkodzenia słuchu mogą być: wiek, uwarunkowania genetyczne, infekcje wirusowe (np. odra, świnka), nerwiak nerwu słuchowego (wtedy uszkodzenie słuchu występuje częściej tylko w 1 uchu).

Ten rodzaj uszkodzenia słuchu powoduje trudności ze słyszeniem określonych rodzajów dźwięku (w zależności od tego w jakim miejscu ślimaka znajdują się uszkodzenia).