porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

Tu m.in. zagwarantowany dostęp do następujących badań: badania behawioralne słuchu niemowląt i małych dzieci, audiometria kliniczny z audiometrią słowną, audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne, tympanometria, badanie odruchu strzemiączkowego.

porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca

Tu m.in. zagwarantowany dostęp do następujących badań: USG, RTG, audiometria

dopasowanie aparatu słuchowego

Tu m.in. dostęp do następujących badań: badania obiektywnych słuchu (ABR, audiometria, impedancyjna, otoemisja akustyczna), badania behawioralnych (audiometria zabawowa, audiometria uwarunkowana VRA, ocena słyszenia w polu swobodnym naturalnych dźwięków złożonych, badanie progu słyszenia w polu swobodnym dźwiękami specyficznymi częstotliwościowo).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn. zm.).

Zobacz rozporządzenie