Zabiegi medyczne

Gwarantowane świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego obejmują m.in. następujące procedury:

wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka – nieokreślone inaczej

wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka

wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka

wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego

wszczepienie/ wymiana implantu pniowego

wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego

wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016 poz. 694)

Zobacz rozporządzenie