Jak zauważają Johannes Hennies i Kristin Hofmann:

„wczesne wsparcie bilingwalne ma sens w przypadku wszystkich dzieci, u których można spodziewać się opóźnień w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i/lub nauce języka fonicznego”

(Johannes Hennies, Kristin Hofman, Wczesne wsparcie bilingwalne: aktualne trendy w Niemczech, [w:] (red.) Małgorzata Zaborniak-Sobczak,  Katarzyna Ita Bieńkowska, Edyta Tomińska, Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich, Rzeszów 2016, s. 47-62). 

 

Wczesne wsparcie bilingwalne oznacza wspomaganie rozwoju zarówno języka fonicznego jak i migowego. 

 

Dlaczego wczesne wsparcie bilingwalne?

  • wczesne wsparcie bilingwalne oznacza sięganie do wszystkich dostępnych zasobów rozwojowych dziecka 
  • wczesne wsparcie bilingwalne ogranicza/przeciwdziała negatywnym skutkom nieodpowiednio prowadzonej rehabilitacji skoncentrowanej na języku fonicznym
  • wczesne wsparcie bilingwalne może być kontynuowane w zintegrowanym środowisku edukacyjnym (nie tylko w szkolnictwie specjalnym)
  • wczesne wsparcie bilingwalne może przynieść korzyści także niemówiącym dzieciom słyszącym.