CZYM SĄ IMPLANTY?

Działanie implantów polega na dostarczaniu bodźców do narządu słuchu metodą inną niż droga powietrzna.

Implanty można podzielić ze względu na miejsce, które zastępuje proteza:
- implanty do ucha środkowego
- implanty ślimakowe, hybrydowe
- implanty pniowe
- implanty kostne

IMPLANTY DO UCHA ŚRODKOWEGO

Dla kogo?

Protezy wszczepiane do ucha środkowego są rozwiązaniem przygotowanym z myślą o tych osobach, które nie mogą korzystać z konwencjonalnych aparatów słuchowych ze względu na np.

- niepożądane sprzężenia akustyczne
-zawężone możliwości kompensacji niektórych rodzajów niedosłuchów (np. w zakresie wysokich częstotliwości)
-skórne reakcje alergiczne na materiały, z których wykonane są aparaty
-nadmierne wydzielanie woskowiny podczas użytkowania aparatów
-niesprzyjające uwarunkowania anatomiczne: mikrocja małżowiny usznej, atrezja przewodu słuchowego

Jak to działa?

Poniższy film opisuje krótko działanie protezy wszczepianej do ucha środkowego (jest to film przygotowany przez firmę Medel produkującą najbardziej rozpowszechniony ma świecie system implantu do ucha środkowego SOUNDBRIDGE, który jest przeznaczony dla dzieci od 3 r. życia)Jakie są kryteria kwalifikacji do wszczepiania implantu?

(cyt za: Łukasz Olszewski, Marek Porowski, Implanty ucha środkowego, [w:] red. Edward Hojan, Protetyka słuchu, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 745-746)

Przy niedosłuchu typu odbiorczego oraz przy niedosłuchu typu przewodzeniowego i mieszanego:
- przedoperacyjny wynik rozumienia testu słownego pozwalający prognozować poprawne rozumienia mowy w urządzeniu wszczepialnym ( kryterium: zwykle dyskryminacja mowy ≥ 50%)
- odpowiednie rozmiary jamy ucha środkowego dla umieszczenia implantu, potwierdzone badaniem tomografii komputerowej
- przed decyzja o implantacji przeprowadzona co najmniej 30-dniowa próba w protezach konwencjonalnych na przewodnictwo powietrzne
- realne oczekiwania związane z protezą
- bark akceptacji protez konwencjonalnych lub trudności z ich użytkowaniem spowodowane względami anatomicznymi lub innymi

Kryteria specyficzne przy niedosłuchu typu odbiorczego:
- stabilny w czasie niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego
- prawidłowa anatomia ucha środkowego

Kryteria specyficzne przy niedosłuchu typu przewodzeniowego i mieszanego:
- wady wrodzone i nabyte ucha zewnętrznego lub/i środkowego
- stabilny w czasie niedosłuch (krzywa kostna)
- przewlekłe zapalenia ucha środkowego i stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego
- niesymetryczny lub jednostronny niedosłuch typu przewodzeniowego lub mieszanego

Jakie są kryteria wyłączające z zabiegu implantacji?

(cyt za: Łukasz Olszewski, Marek Porowski, Implanty ucha środkowego, [w:] red. Edward Hojan, Protetyka słuchu, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 745-746)

- zawroty głowy i/lub choroba Meniera
- infekcje w obrębie kości skroniowej
- fluktujące progi przewodnictwa powietrznego lub kostnego
-zaburzenia centralnego przetwarzania informacji
-uczulenie na materiały, z których wykonana jest proteza
- niestabilny stan psychofizyczny pacjenta

IMPLANTY ŚLIMAKOWE

Dla kogo?

Implanty ślimakowe są przeznaczone dla:
- osób/dzieci z obustronną głuchotą
- osób/dzieci z obustronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym
- zachowana wrażliwość pozaślimakowych struktur drogi słuchowej na stymulację elektryczną
- osób/dzieci, u których rozumienie mowy nie przekracza 50%
- osób/dzieci, u których brak wystarczającego zysku z aparatów słuchowych.

W literaturze przyjmuje się, że dolna granica wieku do zabiegu implantacji to 12 miesięcy z uwagi na ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem.

Należy zwrócić uwagę, że procedura kwalifikacyjna jest wieloaspektowa i zawiera:
- ocenę audiologiczną – ocena wydolności narządu słuchu i równowagi
- ocenę otoneurologiczną
- ocenę otochirurgiczną
- ocenę logopedyczną
- ocenę radiologiczną – uwidocznienie kości skroniowej i okolicznych struktur mózgowych
- ocenę psychologiczną
- inne badania wg potrzeb

Jak to działa?

Poniższy film krótko opisuje działanie implantu ślimakowegoIMPLANTY HYBRYDOWE

Dla kogo?

Implanty hybrydowe przeznaczone są dla osób z głębokim niedosłuchem w zakresie wysokich częstotliwości.

IMPLANTY PNIOWE

Dla kogo?

Implanty pniowe przeznaczone są dla osób:
- z głuchotą obustronną i obustronnymi nerwiakami nerwu słuchowego
- z głuchotą obustronną wynikającą z obustronnego przerwania ciągłości nerwu słuchowego
- z głuchotą obustronną wynikająca z obustronnej aplazji nerwu słuchowego (tj. niewykształcenie się nerwu słuchowego)
- ewentualnie: rozwinięte wady rozwojowe ślimaka, całkowita ossyfikacja (tj. skostnienie) ślimaka

IMPLANTY KOSTNE

Dla kogo?

Implanty kostne stosowane są u osób z niedosłuchem przewodzeniowym lub mieszanym, u których inne sposoby protezowania słuchu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów

Implanty kostne są stosowane u osób z wrodzoną wadą ucha zewnętrznego/środkowego np.:
- całkowite lub częściowe niewykształcenie się małżowiny usznej (mikrocja)
- niedorozwinięty lub niewykształcony przewód słuchowy zewnętrzny (atrezja)
- inne wady ucha środkowego, których nie można skorygować za pomocą zabiegu operacyjnego.

Inne wskazania do zastosowania tego typu implantu związane są z:
- niedosłuchem przewodzeniowym/mieszanym będącym wynikiem przewlekłych stanów zapalnych ucha środkowego
- stany alergiczne
- stany zapalne ucha zewnętrznego
- niedosłuch wywołany przez tympanosklerozę.

Implanty kostne są stosowane także w przypadkach głuchoty jednostronnej. Ich zastosowanie przyczynia się do redukcji zjawiska cienia akustycznego głowy, które jest przyczyną trudności ze zrozumieniem mowy i problemów z lokalizacją źródła dźwięków.

Jak to działa?

Poniższe filmy opisują działanie implantów na przewodnictwo kostne różnych firm (Medel, .....)