Na początku drogi związanej z rehabilitacją słuchu i mowy w zasadzie nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

To, czy dziecko z trudnościami w słyszeniu rozwinie mowę czy nie zależy m.in. od:

a) korzyści jakie dziecko odnosi z protez słuchowych (aparaty słuchowe lub implant ślimakowy)

b) indywidualny potencjał intelektualny dziecka

c) wiek protezowania słuchu

d) długość pozostawania bez bodźców słuchowych

e) środowisko rodzinne

f) sposób prowadzenia rehabilitacji

g) współwystępowanie innych schorzeń.