Poniższy film przybliża w jaki sposób słyszy się z przy różnych rodzajach ubytku słuchu